We zijn trots op ons TOS-aanbod! 

Als je als ouder te horen krijgt dat je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft, heb
je waarschijnlijk veel vragen. Wat betekent het voor de toekomst? En kan mijn kind naar 
een gewone basisschool?

Tos staat voor TaalOntwikkelingsStoornis en hierdoor wordt mondelinge en schriftelijke
taal minder goed verwerkt. Deze kinderen hebben moeite met het begrijpen en/of het 
spreken van taal. De ontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Het 
is niet zeldzaam, TOS komt bij 5% van alle leerlingen voor. Deze kinderen hebben meer 
hulp nodig en gaan daarom vaak naar een speciale school. 

Omdat we op OBS de Plantage  al heel veel over TOS weten, kunnen we kinderen met 
deze taalproblematiek goed begeleiden. Ook zijn we in staat om ouders te helpen om 
hun kind op de juiste manier te ondersteunen. Onze leerkrachten zijn extra geschoold en
hebben veel kennis in huis op het gebied van taal- en spraakontwikkeling. 

Op dit moment hebben we één kleutergroep waarin we onze gespecialiseerde 
TOS-kennis hebben gebundeld. Ook in andere groepen zijn leerkrachten geschoold om 
kinderen met TOS-problematiek te begeleiden. In de toekomst willen we, net als nu al 
gebeurt in de kleutergroep, gespecialiseerde klassen in gaan zetten voor peuters en
oudere kinderen.

Zoals u kunt lezen is er door de school heen al aardig wat kennis over TOS en dat gaan we
zeker nog uitbreiden. 

Heeft u zelf een kind met een taalontwikkelingsstoornis of kent u iemand met zo'n 
hulpvraag? Wij beantwoorden heel graag ieders vragen en staan klaar om te helpen!