Kinderen op OBS de Plantage hebben een streepje voor! 

"Stel je voor dat je pas op de universiteit of op je werk voor het eerst met mensen uit andere
landen mag samenwerken. Dan zou je toch willen dat je dat ook al op de basisschool had 
mogen ervaren."


De wereld wordt kleiner en absolute grenzen vervagen, we leven in een internationale samenleving. 

Wat is er dan mooier om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren?
Precies!! Dat gaan we dus ook doen op onze school. Met ons internationaliseringsproject willen we laten zien dat een open en positieve houding naar mensen uit een ander land of met een andere cultuur kan verbinden. Door met elkaar te praten, nieuwsgierig te zijn,  elkaar te willen begrijpen, groeit het respect over en weer. Bovendien weten we dat vaardigheden zoals internationaal communiceren en samenwerken nodig zijn om effectief te functioneren in de hedendaagse maatschappij. Omdat we dit belangrijk vinden bij ons op school, hebben we ons aangemeld voor een internationaal project. Vanuit Erasmus+ (nationaal agentschap) hebben we een accreditatie ontvangen waardoor we de komende zeven jaar gegarandeerd budget hebben om scholen uit verschillende landen te kunnen bezoeken.

Niet alleen de leerkrachten kunnen op reis gaan maar ook kinderen van onze school kunnen een bezoek brengen aan een buitenlandse school. Behalve kennis van andere landen leren kinderen omgaan met andere gewoontes. Het project heet dan ook: AXEP:
Anti Xenophobia European Schools. 
Dat wil zoveel zeggen als: 'We leren en leven met elkaar en we respecteren elkaar'. 

Inmiddels is OBS de Plantage een geaccrediteerde school binnen Erasmus+. Wij krijgen ieder jaar budget om mooie buitenlandse reizen met kinderen en leerkrachten te maken. Momenteel vinden er veel uitwisselingen plaats binnen ons thema 'duurzaamheid en inclusie'. Op onze website www.seps-project.eu kunt u meer informatie vinden en onze reisverslagen lezen.

Met zoveel extra bagage hebben kinderen van OBS de Plantage dus wel degelijk een streepje voor!!!