Rots en Water is een psychofysieke training die wordt gegeven om de sociale- en emotionele vaardigheden van de leerlingen verder te ontwikkelen. Tijdens de lessen worden mentale- en sociale vaardigheden aangereikt en verworven. Het geeft de leerlingen handvatten om voor zichzelf of voor anderen op te komen. Rots benadrukt dat de leerlingen tijdens de les leren hoe zij zich onafhankelijk op kunnen stellen en keuzes durven te maken. Water staat voor het leren samen werken, spelen en leren. 

De Rots en Water lessen hebben een fysiek karakter, waarbij actie gevolgd wordt door zelfreflectie. 'Wat deed ik? Waarom deed ik dat? Hoe kan ik het eventueel anders doen?' Dit alles is gericht op de fundamenten die horen bij de Rots en Water training te weten zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing. 

Rots en Water is een bewezen effectieve antie pestmethode. Een belangrijk thema tijdens de lessen Rots en Water is dan ook het voorkomen van pesten en het eventueel aanpakken van pestgedrag in de groep en op school. 

Tijdens de Rots en Water lessen komen de volgende onderwerpen aan bod: 

  • Stevig staan, rustig ademhalen, concentreren en focus 
  • Je grenzen herkennen, aangeven en bewaken
  • De Rots-kwaliteit van het maken van bewuste keuzes en je daar aan vast houden
  • De Water-kwaliteit door je te verplaatsen in een ander, vriendschap te sluiten en verbondenheid te creëren
  • In contact komen met elkaar
  • Opkomen voor een ander 


Obs de Plantage mag zich een Rots en Water school noemen. 
Onze leerlingen krijgen vanaf groep 1 tot en met groep 8 Rots en Water lessen die gegeven worden door de eigen opgeleide en bevoegde leerkracht(en).  Iedere leerkracht bij OBS de Plantage heeft een 1- of 2- daagse Rots- en Watertraining gevolgd en een viertal teamleaden heeft een uitgebreide 3-daagse training gehad. De Rots en Water coördinator van OBS de Plantage is samen met de werkgroep verantwoordelijk voor de aansturing van de leerkrachten en het programma binnen de school.