Overblijven op de Plantage

Daar wij op de Plantage een 5-gelijke schooldagen rooster hanteren, blijven alle kinderen over op school. 
Het overblijfteam bestaat overblijfouders.  Ze zijn herkenbaar aan een geel hesje van de Plantage . 

Overblijven is voor kinderen een vrijetijdsmoment en is een belangrijk onderdeel van de schooldag.
Het moet ontspannen en gezellig zijn, zodat de kinderen weer fris aan het middagprogramma kunnen beginnen. 
De regels tijdens de overblijf komen overeen met de regels die op school gelden. 
Het overblijfteam begeeft zich onder de kinderen; observeert, signaleert, maakt contact met de kinderen en stimuleert het spel. 

De groepen 1,2,3 en 4 hebben pauze van 11.45 uur tot 12.15 uur. 
De groepen 1/2 spelen op het schoolplein met speelgoed en de groepen 3 en 4 in het schommelpark/voetbalkooi. 
De groepen 5 t/m 8 hebben pauze van 12.15 uur tot 12.45 uur. De kinderen mogen in het schommelpark/voetbalkooi en op het schoolplein spelen. 

De ouders die zich dagelijks inzetten (van 11.40uur tot 12.50 uur) om de overblijf in goede banen te leiden, krijgen hiervoor een kleine vergoeding volgens de vrijwilligersregeling. Om een reservelijst van overblijfouders te hebben, zijn we altijd op zoek naar nieuwe mensen. 
Hebt u interesse, stuur dan een mail naar overblijf.plantage@oo-h.nl