OR

Wat doet de OR (ouderraad)?
Betrokkenheid van ouders op school is erg belangrijk. Zonder klassenouders, Medezeggenschapsraad (MR), luizenmoeders, schoonmaakouders enz. enz. is het onmogelijk om een school goed draaiende te houden. Wij hebben jullie echt nodig! 
De OR (ouderraad) is een belangrijke organisatie binnen de school. De ouderraad bevordert deels de relatie tussen de school en de ouders. De werkzaamheden van de ouderraad dragen bij aan het optimaal functioneren van de school, o.a. door het mede organiseren van diverse activiteiten in samenwerking met de eventmanagers van de school. 

Tot de taak van de ouderraad behoort o.a.: 

 • Het organiseren van, dan wel het verlenen van medewerking aan, activiteiten die deel uitmaken van het lesprogramma van de school, dan wel activiteiten die buiten het lesprogramma vallen. Denk hierbij aan activiteiten als Sinterklaas, kerst, schoolreisje, schoolfotograaf, paasontbijt, Koningsspelen etc. 
 • Het actief betrekken van ouders bij de school, o.a. door hen te werven bij activiteiten. 
 • Het onderhouden van contact met ouders, het verstrekken van informatie aan de ouders over de activiteiten van de ouderraad. 
 • Het jaarlijks innen van de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad houdt toezicht op de uitgaven hiervan en legt hierover jaarlijks verantwoording af middels het OR-jaarverslag. 
 • Het verstrekken van financiële middelen aan de school ten behoeve van het uitvoeren van activiteiten. 


Zoals bovenstaande opsomming aangeeft, zijn de taken van de OR zeer divers. 

De OR in schooljaar 2023 - 2024
Onze OR bestaat op dit moment uit 6 betrokken ouders en 2 eventmanagers (leerkrachten). Zij zorgen samen met enkele vrijwilligers voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten. Momenteel bestaan de activiteiten uit: Schoolfotograaf, Sint, Kerst, Meesters- en juffendag, Pasen, Koningsspelen, Schoolreisje en andere kleine activiteiten.
Ieder jaar passen de eventmanagers de draaiboeken aan, dit aan de hand van de ontwikkelingen op school en de ervaringen van vorige jaren. 
Als u wilt helpen of interesse heeft om lid te worden van de OR, dan kunt u dat melden bij de leerkracht van uw kind of via ons e-mailadres: ouderraad.plantage@oo-h.nl. U kunt ons natuurlijk te allen tijde aanspreken op het schoolplein. 

Wie is de OR?

 • Voorzitter: Jade Polderman, moeder van Olivia uit groep 7A en Madelief uit groep 3A.
 • Penningmeester: Jelle Veeninga, vader van Tess uit groep 8A.
 • Secretaris: Claudia van Impelen - Reinke, moeder van Thomas uit groep 6C en Nathan uit groep 5A 
 • Overige leden:
 • Heidi van Drie, moeder van Nafelah uit groep 6C.
 • Manon van den Burg-Elberse, moeder van Kaj uit groep 6A en Finn uit groep 1/2D.
 • Chantal Treuren - de Groot, moeder van Kay uit groep 3B.

Wat gebeurt er met onze ouderbijdrage?
De OR incasseert jaarlijks uw ouderbijdrage. Wat gebeurt eigenlijk met dit geld? Het wordt gebruikt om allerlei activiteiten te financieren zoals: Sinterklaas, Kerst, Schoolreisje, Koningsspelen, Schoolfotograaf enzovoort. 

Vragen?
Heeft u vragen over de OR, over bijvoorbeeld het deelnemen aan de OR als OR-lid, de diverse activiteiten waarbij de OR ondersteunt, de besteding van de gelden of heeft u een andere vraag, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de OR op ouderraad.plantage@oo-h.nl of via het telefoonnummer: 06-46071716.