Via Social Schools kunt u een verlofaanvraag indienen. 
Binnen enkele dagen ontvangt u een bevestiging van u aanvraag via de directie.